BullshIT generator!

IaaS stelt eisen aan het aftasten van in elkaar grijpende major behoeftes waarbij de innovatie van de zakelijke as moet uitkristalliseren.